Innkalling til årsmøte 19. mars 2024

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 27. Feb 2024

Sortland & Omegn Skiklubb avholder årsmøte tirsdag 19. mars 2024, kl. 19:00.

Sted: Møterom, Sortland Entreprenør (inngang på nedsiden, åpner kl. 18:55)


SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling og saksliste

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Godkjenne årsmelding med trenerrapporter

5. Behandle revidert regnskap 2023

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Godkjenne budsjett for 2024

9. Valg

  • Styre
  • Kontrollutvalg
  • Valgkomite


For Styret

Torgeir Arntsen