Innkalling til årsmøte 26. mai 2020

Postet av Sortland og Omegn Skiklubb den 8. Mai 2020

Sortland & Omegn Skiklubb avholder årsmøte tirsdag 26. mai 2020, kl 19:30.

Sted: Kantine Blåbyhallen


SAKSLISTE

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling og saksliste

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Godkjenne årsmelding med trenerrapporter

5. Behandle revidert regnskap 2019

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Godkjenne budsjett for 2020

9. Valg - styre, revisor, valgkomitè

For Styret

Torgeir ArntsenKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.